سـاختــمان مجـــازی Virtual Building  
                                                                                                                 طــراحی سـاختمـان به همـراه نقشـه ها، مقـاطع، نمای پرسـپکتیو   
                    
            
طراحی و شبیه سازی ساختمان سه بعدی (3ِD)                منظره های مجازی، تصاویر واقع گرایانه و انیمیشن نماهای مجازی 
 •  طـراحی ســاختمـان   

  طــــــرح ســاختـمان خود را  خودتــــــــــان  انتخــاب کنیـد . .

                                                                                                                         

    طـرح سـاختمان خـود را از بین تمام طرح های ممکنی که ما با استفـاده از اطلاعـات زمین مورد نظرتـان پیاده سازی می کنیم، خودتـان بر اساس نیازها، برنامه ها و سلیقه های خانوادگی و شخصیتان انتخاب کنید.

 •  سه بُعدی سازی ســاختمـان   

  قبـل از سـاخـت، در  ســاختـمان خودتــــــان راه بـرویـد . .

                                                                                                                         

    طراحي سه بعدي ساختمان علاوه بر کـاهش هـزینه های اجـرایی به شما کمک خواهد کرد تا نیازها و برنامه هايی که براي زندگي آينده تان معني مي شود را احساس کنيد.